TẦM NHÌN

HELIO POWER., JSC định hướng trở thành công ty năng lượng tái tạo toàn diện và am hiểu thị trường.


SỨ MỆNH

Góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo Việt Nam bằng những giải pháp sáng tạo và thiết thực.

Mang lại niềm tin và giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng, khách hàng, đối tác và cổ đông thông qua việc cung cấp những dịch vụ toàn diện an toàn và hiệu quả.

Kiến tạo đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn và có trách nhiệm với cộng đồng.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÍN: Luôn duy trì trách nhiệm cao nhất đối với các đối tác và dịch vụ.

ĐỨC: Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức của ngành, xã hội.

TRÍ: Luôn sáng tạo trong việc gia tăng giá trị của KH, đối tác, cổ đông.

TÂM: Tận tâm cống hiến tạo dựng lợi ích cho cộng đồng.